VÄLIMIESMENETTELY

Tältä sivulta löydät perustietoa välimiesmenettelystä. Voitte myös ottaa yhteyttä välimiesmenettelyjä hoitavaan asianajajaan, jos yrityksellänne on toimeksianto välimiesmenettelyyn liittyen.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Välimiesmenettelyn edut

Välimiesmenettely on hyvin joustava ja yleensä myös tuomioistuinprosessia huomattavasti nopeampi. Välitystuomio saadaan yleensä noin vuodessa ja se on lähtökohtaisesti lopullinen. Sen sijaan tuomioistuinprosessissa usein alioikeudessa hävinnyt osapuoli valittaa hovioikeuteen ja siten aikaa kuluu ennen kuin riitaan saadaan lainvoimainen tuomio. Välimiesmenettelyn etuihin kuuluu myös kiistatta se, että yleensä välimiehet ovat asiantuntijoita juuri kyseisen riidan ratkaisun kannalta olennaisilla osa-alueilla.