VÄLIMIESMENETTELY

Tältä sivulta löydät perustietoa välimiesmenettelystä. Voitte myös ottaa yhteyttä välimiesmenettelyjä hoitavaan asianajajaan, jos yrityksellänne on toimeksianto välimiesmenettelyyn liittyen.

Sivuilla esitetyt seikat eivät itsessään muodosta oikeudellista neuvontaa, eikä sivujen laatija vastaa tietojen oikeudellisuudesta.

Ratkaise riidat tehokkaasti

Välimiesmenettely on sopimukseen perustuvaa riidanratkaisua, jonka tuloksena on täytäntöönpanokelpoinen tuomio. Välimiesmenettely on tehokas ja nopea riidanratkaisuvaihtoehto tuomioistuinmenettelylle. Välimiesmenettelyä käytetään erityisesti yritysten välisien riitojen ratkaisussa. Menettelyn etuna on myös, että välimiehillä on yleensä kyseessä olevien riitakysymysten ratkaisemiseksi tarvittava erityinen asiantuntemus.

Lähetä yhteydenottopyyntö

Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero